Checklist aangifte inkomstenbelasting

Een hulpmiddel voor het op juiste wijze invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Waarop letten?

Deze checklist is een hulpmiddel voor het op juiste wijze invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Dit is een algemene lijst waarbij het vanzelfsprekend mogelijk is dat niet alle punten op uw situatie van toepassing zijn. Wanneer u een fiscale partner heeft zijn ook zijn of haar gegevens nodig.

Voorlopige aanslag
 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Woning
 • WOZ-beschikking
 • Opgaven van betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
 • Rekening(en) makelaar
 • Rekening taxateur
 • Afrekening(en) notaris (koop en/of verkoop)
 • Opgave van ontvangen depotrente
 • Rekeningen of betaalbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning

Lijfrente
 • Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie
 • Uw pensioenoverzicht waar de (A) factor is vermeld van uw pensioenaangroei
 • Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie

Vermogen
 • Saldi en rekeningnummers van spaartegoeden en bankrekeningen per 1 januari (zie overzicht bank)
 • Opgave van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit per 1 januari (zie overzicht bank)
 • Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1 januari (bv. uw aandeel in het vermogen van de VvE)
 • Opgave van waarde en schulden van 2e huis per 1 januari
 • Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 1 januari
 • Polis kapitaalverzekering(en)

Ziektekosten
 • Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.)
 • Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten
 • Dieet voorschrift(en) van arts of specialist
 • Reisafstanden van dokters, specialisten of tandarts bezoek
 • Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonende kind(eren)

Overige
 • Bewijsstukken van betaalde kosten voor levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten
 • Overzicht van giften
 • Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie
 • Betalingsbewijzen van scholingskosten
 • Overzicht van ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting

Voor Ondernemers
 • Jaarrekening of Balans en Resultatenrekening
 • Overzicht investeringen en desinvesteringen
 • Gegevens meewerkende partner en/of kinderen en hun meegewerkte uren
 • Gewerkte uren aan uw onderneming besteed i.v.m. zelfstandigenaftrek

Tips & actualiteiten

Informer Ondernemers-app

Gebruik de ondernemers-app voor Actio Administraties

Lees verder

Neem contact op

U bent bij Actio Administraties in Voorburg van harte welkom!

We staan u graag terzijde met al uw administratieve en fiscale vraagstukken. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking en eventueel een gratis offerte.